Un estudo constata a discriminación cara á muller que persiste no sector audiovisual e no teatro galego

Un informe constata a masculinización do sector das artes escénicas e o audiovisual. O estudo reflicte a discriminación que persiste cara á muller nestes ámbitos, tanto no relativo aos salarios, as esixencias respecto da idade e ao físico e unha maior temporalidade na situación laboral en función do xénero dos profesionais, aínda que tamén unha tendencia positiva e un cambio de actitude dos profesionais co paso do tempo.
Ir a la fuente
Author: