Fundación Aldaba pon en marcha a súa estratexia dixital grazas a Fondos Europeos

/COMUNICAE/

Fundación Aldaba comeza o proceso da súa plena dixitalización tras recibir as subvencións financiadas polo Fondo Europeo de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Fundación Aldaba pon en marcha a súa estratexia dixital grazas ao proxecto «Aldaba Dixital: Transformándonos e empoderando persoas». Os obxectivos principais do programa estratéxico son mellorar a calidade de vida das persoas usuarias dos programas e centros da Fundación con novos procesos e produtos dixitais, incrementar a eficacia e eficiencia da Fundación e garantir a seguridade dixital.

Este proxecto foi presentado na convocatoria aprobada pola orde DSA/1110/2022, do 17 de novembro, pola que se establecen as bases e convócanse subvencións para o apoio e a modernización das entidades do terceiro sector, financiadas a cargo do Fondo Europeo de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Tras a súa aprobación definitiva o pasado 18 de maio de 2023, Fundación Aldaba comeza a dar os pasos para conseguir a súa plena dixitalización.

A vontade de Fundación Aldaba foi sempre primar a innovación tanto na xestión como no desenvolvemento dos seus programas e atención ás persoas usuarias. Froito deste obxectivo, tras meses de traballo e posta en común, en outubro do 2022 aprobouse o Plan de Transformación Dixital.

O pasado 17 de xullo realizouse a primeira reunión de coordinación dos distintos responsables autonómicos, coordinador e dirección da Fundación Aldaba que traballarán para conseguir os obxectivos expostos no proxecto.

14 accións compoñen o Plan de Transformación Dixital da Fundación Aldaba
Un total de 14 accións compoñen o Plan de Transformación Dixital da Fundación Aldaba. Estas enfocaranse en 5 ramas principais de mellora: infraestruturas (hardware), aplicacións (software), formación, seguridade e interacción social.

Na área de infraestruturas, traballarase sobre aspectos como a virtualización de escritorios de traballo críticos ou a incorporación de tecnoloxía de realidade virtual nos procesos de atención a persoas. Para iso é fundamental apostar tamén pola área de aplicacións, onde se desenvolverá un portal de información para o voluntariado e unha aplicación de xestión de expedientes de usuarios, entre outras accións. 

En canto á rama de interacción social, desenvolveranse redes sociais específicas para diferentes colectivos, como persoas con capacidades diferentes ou nenos, nenas e adolescentes con medidas de protección.  

Todo iso complementarase con medidas destinadas á seguridade, como a prevención da ciberdelincuencia, e á formación, a través da mellora das competencias dixitais de usuarios e empregados.

Así, os focos de actuación aos que se destinarán todas estas actuacións son as persoas usuarias dos programas e centros da Fundación e os procesos de traballo e infraestrutura da Fundación.

Para o correcto seguimento destas accións, establécese a creación dunha comisión integrada pola Dirección Xeral e as Direccións de Delegacións que se reunirá unha vez por trimestre natural do ano para realizar o seguimento e avaliación do plan. A comisión de seguimento informará semestralmente ao Padroado da Fundación.

Sobre Fundación Aldaba
Fundación Aldaba é unha entidade privada, sen ánimo de lucro, independente, que nace en 1999 co propósito de contribuír á mellora social e desenvolvemento das persoas máis vulnerables. Actualmente desenvolve as súas actividades nas áreas de Apoios e Curatela de Persoas Adultas con Discapacidade, Protección de Menores, Emancipación, Inserción Socio Laboral de Persoas con Discapacidade e Violencia de Xénero en Galicia, Illas Baleares e a Comunidade de Madrid. 

Fuente Comunicae

Ir a la fuente
Author: