A valedora do pobo advirte que para erradicar a pobreza hai que acabar cos seus prexuízos socioculturais

   Entidades reclaman medidas en materia de «vivenda, emprego e eliminación da burocracia» para conseguir reducir este indicador en Galicia
Ir a la fuente
Author: